אנדרטת הנ"ד

אסון הנ"ד (נ"ד - 54 בגימטרייה) תאונה אווירית בצה"ל בה
נהרגו 54 חיילי צה"ל. 44 לוחמי חטיבת הצנחנים, לוחמי
פלוגת מאי 76' בגדוד 890, ו-10 אנשי צוות אוויר. ב־10 במאי
1977 התרסק מסוק תובלה מסוג CH-53 סי סטאליון
("יסעור"), מטייסת 114 ("מובילי הלילה") במהלך תרגיל עוצבתי משולב של חטיבת הצנחנים בבקעה. דקות ספורות לאחר ההמראה הנמיך המסוק עד
שפגע במדרון של הגבעה והתרסק. כל החיילים נהרגו.‏ לאחר שנודע למפקד החטיבה, אל"מ עמוס ירון, על האסון שהתרחש החליט ירון כי יש להמשיך את התרגיל, משום שאירועים מסוג זה עלולים להתרחש במלחמה ואינם מהווים
סיבה לעצור את מהלכי הכוחות. ועדת חקירה צבאית בראשותו של אלוף אברהם אורלי מונתה לבחינת האירוע.
בעקבות המלצתה מינה הצבא את דב לוין כשופט חוקר שיקבע האם יש מקום לפתוח בהליכים פליליים נגד מי מהקשורים בתאונה. ועדת החקירה קבעה כי
המסוק המריא לאחר רצף של תקלות טכניות, חריגות מפקודות של הצבא ונוהלי
חיל האוויר, וכאשר הוא נושא 54 נוסעים ואנשי צוות, הרבה מעבר להוראות היצרן, שהגביל את מספר
הנוסעים ל-33 בלבד. המסוק אמור היה להמריא כשעליו 58 נוסעים, אך הטייס הוריד 4 לוחמים ושפך כמות
ניכרת של דלק באתר ההמראה, כדי להוריד את המשקל העודף.
החקירה הצביעה על שורה ארוכה של תקלות טכניות שקדמו לטיסה, ובהן: אחד ממנועי המסוק פעל מתחת
לנורמה המותרת ("קו הפסילה"); מד הגובה במסוק לא היה תקין והראה גובה שונה מהמצב האמיתי; ולפני
ההמראה אירעה תקלה לא-ברורה במיסבי הרוטור. בנוסף לכך, התדריך לטייסים היה לקוי, והאיץ בהם
לטוס נמוך ככל האפשר למרות הלילה החשוך, והבקרה האווירית בתרגיל כשלה לחלוטין.
על סמך מסקנות ועדת החקירה נקבע, כי יוגבל מספר הנוסעים ביסעור ל־33 אנשים ועוד 4 אנשי צוות.
ועדת החקירה מצאה שורה ארוכה של כשלים פיקודיים, חריגה מסמכות ומנהלים מפורשים של צה"ל וחיל
האוויר, וטעויות בניהול התרגיל. למרות זאת קבעה הוועדה, כי האסון נגרם עקב "טעות אנוש" של הטייס.
ב-15 ביולי 1977 הוחלט להעמיד לדין את מפקד הטייסת. בית הדין הצבאי הרשיע אותו בעבירות של טיסה
אסורה והתרשלות, אך הסתפק בעונש של נזיפה בלבד.
במקום נפילה זה הוקמה האנדרטה. האנדרטה בנויה מלוחות אבן, הניצבים זה בצד זה ויוצרים את צורת
האותיות נ"ד. על לוחות שיש, הקבועים בה, מופיעים סמלי חיל האוויר והצנחנים. על לוח נוסף נאמר: "איך
נפלו גיבורים - על גבעה זו מצאו את מותם 54 לוחמים בהתרסקות מסוק בעת תרגיל משולב בכ"ג אייר
תשל"ז תנצב"ה".
על דופן נוסף של האנדרטה רשומות המילים: "לזכרם לעד" ושמותיהם של 44 הצנחנים ועשר אנשי צוות
האוויר שנספו. הנופלים מונצחים גם באנדרטה לנופלים בבקעת הירדן. האנדרטה ניצבת על בימת בטון
מרובעת ומדורגת, מוקפת גדר. ליד המדרגות לאנדרטה ניצב כן לנר תמיד, ועל עמודי הגדר חרותה המלה
"יזכור". הרחבה שמסביב לאנדרטה מרוצפת חצץ. האנדרטה הוקמה ביוזמת המשפחות השכולות. היא
עוצבה בידי הצייר אריה מוסקוביץ ונחנכה בשנת 1978. בכל שנה סמוך לתאריך בו התרחש האסון
מתקיימת אזכרה צבאית בהשתתפות המשפחות השכולות.