ייטב
ייט"ב הוא מושב שיתופי. המושב הוקם בתחילה כהיאחזות נח"ל נערן בשנת 1970,ואוזרח בשנת 1977
(הגרעין המקורי של נח"ל נערן ייסד את הקיבוץ נערן הנמצא צפון-מזרחית לייט"ב). לאחר מכן תיפקד
כקיבוץ וכיום הוא מושב שיתופי אשר רוב תושביו הינם עולים מברית המועצות לשעבר. בשנים האחרונות
הגיע להתיישב במקום גרעין משפחות דתיות. רוב התושבים עוסקים בחקלאות: ישנם מטעי תמרים , גידולי
שדה כגון פלפלים, ועוד. חלק מן התושבים עובדים ביישובי הסביבה ובירושלים.
המושב נקרא על שמו של יצחק טבנקין (יד יצחק טבנקין), שהיה מנהיג מפלגת אחדות העבודה בשנות
ה-40.
ביישוב מוסדות המספקים שירותים כגון צרכנייה, מרפאה, בית כנסת, מקווה, בריכת שחייה, מוסך ומכינה
קדם צבאית.