מבצר דוק ורכס הקרנטל
מבצר דוק מתנשא על פסגת הר קרנטל כשלוש
מאות מטר מעל בקעת יריחו. הפרש גבהים זה
שנגרם על ידי השבר הסורי אפריקאי, מפגיש
בטווח קטן נופים שונים ומנוגדים. מערבית למצוק –
כתף יריחו ורכס הקרנטל שמתוחם כיום ביישוב
"מכמש "ממערב וביישוב "מצפה יריחו" מדרום.
זוהי רמה מדברית שתשתיתה מורכבת מסלע
קירטון בהיר וקר. כמות משקעים נמוכה חלחול
מים גרוע ומזג האוויר החם כל השנה קבעו את
אופיה המדברי של הרמה.
האתר מכיל יסודות מבנים, חומות קירות תמך וחפיר הגנה. האתר נתגלה בסקר עוד בשנת 1873 ולאחריו
נערכו מספר סקרים נוספים. בכל הסקרים לא נמצאה מערכת המים. רק בשנת 1972 בסקר שנערך על ידי
אוניברסיטת ת"א ברשות זאב משל ודוד עמית נתגלו בשלוחה הצפונית קטע של אמת המים.
מערכת המים של המבצר מורכבת מאמת מים, שתי בריכות ותשעה בורות החצובים במדרון המצוקי. הכוון
הכללי של האמה הוא ממערב למזרח. מקור המים הם מי שיטפונות של נחל קצר. האמה מתחילה במיגלש
בנוי האוסף את כל מי השיטפונות בנחל. בדרכה אוספת האמה מי שיטפונות של שני נחלים נוספים. אורך
האמה עד לפתח בור המים הראשון הוא חצי ק"מ ורחבה בין 80-60 ס"מ. האמה חלקה חצובה בסלע
וחלקה בנויה. מטויחת לכל אורכה בטיח לבן. המים מעוברים מהאמה לבורות על ידי מיגלש מים מתעקל
תוך השקעת סחף ופסולת בבריכת שיקוע בסוף כל הבורות. המים ווסתו בין הבורות השונים בהתאם
לצורך. הבריכות ממוקמות ליד האמה לקראת סופה ושימשו כנראה את יושבי המבנים המצויים בקרבת
מקום.
בפרק האחרון של ספר חשמונאים א' (פרק טז, יא-טז) מתואר רצח שמעון התרסי, אשתו ושניים מבניו
במדבר יהודה, במבצר דוק שמעל יריחו. לא ברור מתי ועל ידי מי נבנה, אך ודאי שכבר היה קיים בימי
שמעון ב-135 לפנה"ס. במקום נמצאו שרידים מהתקופה החשמונאית. מאוחר יותר הוקמה במקום
הלאורה השנייה (סוג של נזירות) במדבר יהודה על ידי חריטון.

 

התמונות באדיבות עמותת תרבות ומורשת יריחו