שו"ת פסח 4 - הגעלת כלים

הגעלת כלים

 1. הגעלת כלים זה טוב לכתחילה?
  הגעלת כלים זה טוב לכתחילה, בתנאי שעושים אותה כדת וכדין. [ובעיקר יש להקפיד על ניקוי יסודי של הכלים מכל הלכלוכים שנדבקו בהם, וכן שהמים שמגעילים בהם יעלו רתיחה (כלו' יבעבעו) בשעה שמכניסים לתוכם את הכלים.]
 2. כיורים מפלסטיק – זה חובה?
  לא חובה, אלא הידור. מי שלא משתמש בכיורי פלסתיק, ראוי להימנע במהלך הפסח מלשפוך מים חמים מכלי ראשון לתוך הכיור, וכן להימנע מלהשתמש בברז המים החמים במהלך הפסח. [למי שיש כיורי נירוסטה – אפשר להכשירם בעירוי מכלי ראשון ואז אין צורך בהגבלות הנ"ל.]
 3. איך מכשירים את השיש ?
  למנהג הספרדים - עירוי מכלי ראשון (להרתיח מים בסיר או בקומקום ולשפוך על השיש).   
  לאשכנזים יש צורך להגעיל עם אבן מלובנת כיון שפעמים מניחים סיר חמץ רותח ישירות על השיש (ולמנהג הרמ"א אין הולכים אחר רוב תשמישו). שיש שמקפידים עליו שלא להניח סיר רותח ישירות עליו אין צריך אבן מלובנת. שיש שלשו עליו ישירות בצק צריך עירוי עם אבן מלובנת.
  וכיון שפרקטית זה לא כל כך מעשי, ישנם שתי אפשרויות מעשיות יותר ונוחות ויותר:  
       א. להסתפק בעירוי ולהקפיד בימי הפסח לא להניח סיר רותח ישירות על השיש.
       ב. לכסות את השיש בנייר כסף עבה. ומומלץ להשתמש בעובי 100 מקרון (- לא נקרע ומחזיק מעמד לכל החג).
  שיש שיש בו סדק – יש להשתדל לנקות הסדק משיירי החמץ. אם מכסים את השיש בנייר כסף לא צריך לאטום את הסדק. אם לא מכסים (- למנהג הספרדים הנ"ל) צריך לאטום את הסדק, אא"כ ברור שאין בו שיירי החמץ כלל.
  השיש שיש בקרוואנים, שאיננו אבן – צריך לברר מהם החומרים שממנו הוא עשוי. ועד שיתברר, יש לכסות את השיש בנייר כסף. וכאמור, מומלץ להשתמש בנייר כסף עבה – 100 מקרון. 
  שיש נירוסטה או אלומיניום
  – ניתן להכשירו כמו שיש אבן.
 4. הכשרת החצובות של הגז
  מעיקר הדין די בעירוי מכלי ראשון. ואולם הרמ"א כתב שחצובה צריכה ליבון, וזו חומרה שהחמירו בפסח (שהרי אנו משתמשים בחצובות לבשרי ולחלבי בלא ליבון ביניהם). את החצובות שלנו לא כדאי ללבן, כי זה יהרוס את הציפוי שלהם. וניתן לצפות את החצובה בנייר כסף, או לחילופין לקנות חצובות מיוחדות לפסח.
 5. האם מותר לבשל בסירים של חמץ על הכיריים לאחר שהוכשרו לפסח ?
  אם נזהרים שהחמץ לא יגלוש מהסיר ויטפטף על הכיריים – מותר. וכן אם מבשלים אוכל שאינו חמץ (ורק הסיר הוא סיר של חמץ שאינו בן יומו) מותר.
 6. הכשרת תנור אפיה
  יש לחלק בין התנור עצמו לבין התבניות:
  תבניות אפיה אין אפשרות להכשיר, כיון שהם צריכות ליבון חמור, וליבון חמור יהרוס את התבניות. לכן משתמשים בתבניות חד פעמיות או שקונים תבניות לפסח.
  אם רוצים להשתמש ברשת שבתנור להניח עליה תבניות, יש לעשות לה ליבון קל (לנקות ניקוי יסודי, ואח"כ להכניס לתנור ולהפעיל על החום הכי גבוה לחצי שעה) ולצפות בנייר כסף. ואז ניתן להניח עליה תבניות חד פעמיות או תבניות כשרות לפסח.
  את התנור עצמו ניתן להכשיר כדלהלן:
      א. יש לנקות ניקוי יסודי בכל החריצים, ע"י חומרי ניקוי חזקים, ובמיוחד החריצים שסביב הדלת של התנור, והחלון שבתוך הדלת.
      ב. להמתין 24 שעות
      ג. להפעיל על החום הכי גבוה לחצי שעה. 
  יש מחמירים לכסות את תחתית התנור ואת הצד הפנימי של הדלת (מטעם שמא נפל עליהם חמץ בעין ואז דינם בליבון חמור). ויש מחמירים עוד, שלא להכשיר תנור כלל מפני שקשה מאוד לנקות את כל שיירי החמץ שבחריצים.  
 7. הכשרת מיקרוגל
  א. ניקוי יסודי. ב. להמתין 24 שעות בלא שימוש. ג. להכניס כוס עם מים וסבון ולהפעיל למשך 10 דקות (עד שהכוס מתרוקנת). ד. להחליף את הצלחת המסתובבת או לצפות אותה. לספרדים יש לנהוג בצלחת הזכוכית של המיקרוגל כמו בכל תבנית זכוכית. ה. יש הידור להשתמש בתוך הפסח רק במכוסה.
 8. מיחם של שבת
  מיחם שמשתמשים בו כל השנה ולפעמים מניחים חמץ על המכסה: יש להבחין בין הכשרת המיחם עצמו לבין הכשרת המכסה:
  לגבי המיחם, יש לנקותו מכל לכלוך, ולהסיר כל האבנית שהצטברה בתוכו, ואח"כ ניתן להכשירו בהגעלה (למלא בו מים עד שפתו העליונה, ושהמים יבעבעו).
  לגבי המכסה שעליו הונח חמץ, כיון שהחמץ נגע בו ישירות הרי הוא צריך ליבון ובדר"כ אי אפשר לעשות ליבון למכסה של מיחם, ולכן הפתרון המומלץ הוא להניח נייר כסף קשיח על המיחם במקום מכסה. ויש מקילים להגעיל את המכסה, ולא התברר לי טעמם.
  אולם לדעת השו"ע ניתן להקל לגבי המכסה אם לא הניחו עליו חמץ בקביעות אלא רק מידי פעם, משום שהולכים אחר רוב תשמישו. אך המיחם עצמו צריך הגעלה כנ"ל אף לדעת השו"ע.
 9. הכשרת בקבוק תינוק
  מעיקר הדין ניתן להכשיר בקבוק תינוק, בהגעלה. אולם אם לא מצליחים לנקותו מכל מה שנדבק בו אין ההגעלה מועילה.
  אם השתמשו בבקבוק רק למטרנה - אפשר לברר האם היא חמץ. בדרך כלל המטרנות שמקבלות הכשר לפסח הם כשרות כל השנה, ואז יוצא שהבקבוק לא בלע חמץ כלל, ולכן כדאי לברר האם המטרנה שהשתמשו בה היא חמץ. מטרנה שהשתמשו בה בכל השנה ואינה כשל"פ רק מחמת קטניות – מותר להשתמש בבקבוק בפסח, אף לאשכנזים.  
 10. כלים שקשה לנקות
  כתב השו"ע "הנפה צריך לדקדק בה מאוד לנקותה מפתיתי החמץ הנדבק בה ונסרך ונדבק בנקבי אריגת הנפה ובעץ שבה, וישפשפו אותה במים יפה יפה". הרמ"א כתב שנהגו שלא להכשיר נפה לפסח, כיון שקשה לנקותה.
  ולכן, כלי כלי הדומה לנפה, שנדבקים בו פירורי חמץ וקשה לנקותו, למנהג האשכנזים אין להכשירו לפסח. ולמנהג השו"ע מותר להכשירו אך יש לדקדק מאוד בניקיונו מכל שיירי החמץ. והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. אם אי אפשר לנקותו מכל שיירי חמץ שבו אין לו תקנה, ואין לסמוך על פגימת החמץ ע"י חומרים פוגמים. אין להתיר כלי שיש בו ממשות של חמץ, אף אם החמץ נפגם.